Head Office

Lazimpat, Kathmandu Nepal

10 AM to 5 PM (Sunday-Thursday)

10 AM to 2 PM (Friday)

01-4442646

01-4006648

Fax- 977-1-4416427

Email- info@nlgi.com.np

बोनस शेयर हितग्राही खातामा जम्मा गरिएको तथा शेयर अभौतिकरण गर्ने बारेको अत्यन्त जरुरी सुचना ।

June 26, 2022

बोनस शेयर हितग्राही खातामा जम्मा गरिएको तथा शेयर अभौतिकरण गर्ने बारेको अत्यन्त जरुरी सुचना ।Calculator
Download
News and Update
Facebook