Head Office

Lazimpat, Kathmandu, Nepal

10:00 AM - 5:00 PM (Sunday-Thursday)
10:00 AM - 2:00 PM (Friday)

01- 4542646

01-4006648

977-1-4416427

info@nlgi.com.np

कर्पोरेट कार्यालयको लागि जग्गा खरिद सम्बन्धि बोलपत्र आव्हानको सुचना

22 March 2024

कर्पोरेट कार्यालयको लागि जग्गा खरिद सम्बन्धि बोलपत्र आव्हानको सुचना
Calculator
Download
News and Update