Head Office

Lazimpat, Kathmandu, Nepal

10:00 AM - 5:00 PM (Sunday-Thursday)
10:00 AM - 2:00 PM (Friday)

01- 4542646

01-4006648

977-1-4416427

info@nlgi.com.np

नेपाल बीमक संघबाट जारी कोरोना बीमा दावीकर्ताहरुलाई कागजात बुझाउने तथा दावी फाइल बन्द गर्ने सम्बन्धि १५ दिने सार्वजनिक सूचना

20 December 2022

नेपाल बीमक संघबाट जारी कोरोना बीमा दावीकर्ताहरुलाई कागजात बुझाउने तथा दावी फाइल बन्द गर्ने सम्बन्धि १५ दिने सार्वजनिक सूचना
Calculator
Download
News and Update